Tagged: pendekatan saintifik

project based learning 0

Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL)

Project Based Learning merupakan bagian dari sekian model pembelajaran yang dipakai dalam kurikulum 2013 (K-13). Sebenarnya apa konsep utama dari Project Based Learning ini? Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran pada K-13 cenderung mengacu...